Afvalwaterketen


Het waterschap zorgt voor het opvangen en zuiveren van het afvalwater van bijna alle inwoners en bedrijven. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Het is onze gezamenlijke uitdaging om de kosten hiervan te beheersen. Een andere uitdaging is het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. We werken samen met gemeenten, bedrijven en instellingen om daarin verdere stappen te zetten en zo bij te dragen aan een circulaire economie en aan energiebesparing.