Werken aan kwaliteit voor specifieke wateren


Inleiding

Een aantal categorieën wateren kent vanuit de toestand, functie en/of ligging specifieke doelen en maatregelen. Dit zijn: 'overige wateren', waardevolle wateren, stedelijk water en zwemwater. Voor deze wateren geven we hierna de aanpak in de planperiode weer. Daarnaast wordt het beleid voor diepe plassen en grondwaterkwaliteit beschreven.

Aanpak

Opstellen doelen voor ‘overige wateren’

Opstellen doelen voor ‘overige wateren’

Waardevolle wateren

Waardevolle wateren

Stedelijk water

Stedelijk water

Kwaliteit zwemwater

Kwaliteit zwemwater

Diepe plassen

Diepe plassen

Schoon grondwater

Schoon grondwater