Bewustwording vergroten


Inleiding

Bewustwording vormt het begin van begrijpen. Begrijpen waarom goed waterbeheer belangrijk is, wat er gebeurt als het een keer mis gaat en wat de kosten van waterbeheer zijn. Begrip en inzicht hierin zorgt voor draagvlak voor het werk van het waterschap en de belastingheffing. Maar het zorgt ook voor enthousiasme om bij het waterschap te gaan werken of om samen te werken. Daarom vinden wij het belangrijk het bewustzijn over water en het waterschap te vergroten.

Aanpak

Verder met het OESO-rapport

Verder met het OESO-rapport

Algemene bewustwording

Algemene bewustwording

Projecten en programma’s

Projecten en programma’s