Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie


Inleiding

We realiseren ons dat de huidige fossiele grondstoffen op raken. Het gebruik kan schadelijk zijn voor het milieu en beïnvloedt het klimaat. Gelukkig maakt technologische vooruitgang het steeds beter mogelijk om energie en grondstoffen te winnen of terug te winnen. De waterschappen zetten daarom met duurzaamheidsbeleid in op een overgang naar een circulaire economie. Hierbij benutten we producten en grondstoffen maximaal en we minimaliseren milieubelasting.

Toelichting

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Enerzijds kennen we een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. Anderzijds kennen we een technische kringloop, waarvoor producten zo zijn ontworpen en gemaakt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw kunnen worden hergebruikt. Overheden, waaronder de waterschappen, hebben een voorbeeldfunctie en vervullen in de circulaire economie een stimulerende rol door innovaties en nieuwe technologie toe te passen.

Aanpak

Duurzamer beleid en uitvoering

Duurzamer beleid en uitvoering

Watersysteembeheer

Watersysteembeheer

Energiedoelen

Energiedoelen

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling