Inspelen op klimaatontwikkeling


Inleiding

Het klimaat verandert en zal de komende decennia grotere extremen laten zien, ook in Nederland. Voor de waterschappen is dit een zeer belangrijke ontwikkeling, waar we actief op inspelen. Waterbeheerders moeten niet alleen meer aandacht besteden aan heftige pieken in de waterafvoer in de zomer en hogere afvoer in de winter, maar ook aan de drogere perioden daartussenin. De weersextremen brengen onzekerheden, maar ook kansen met zich mee. De waterschappen pakken deze uitdaging op. Dat doen we voor het waterbeheer in de regio, maar ook landelijk door mee te werken aan kennisontwikkeling.

Aanpak

Vier klimaat scenario’s

Vier klimaat scenario’s

Verwachte veranderingen

Verwachte veranderingen

Gevolgen voor het regionaal waterbeheer

Gevolgen voor het regionaal waterbeheer

Lopende en nieuwe initiatieven

Lopende en nieuwe initiatieven