Kostenbeheersing


Inleiding

De stagnerende economie, en op termijn de vergrijzing, leidt tot minder inkomsten uit belastingheffing. Tegelijk lopen de kosten op doordat het Rijk taken of kosten (bijvoorbeeld dijkverbetering) overhevelt naar regionale overheden. Kostenbeheersing is daarom steeds belangrijker.

Aanpak

Toelichting