Maatschappelijke meerwaarde


Inleiding

Waterbeheer draagt op veel manieren bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van een gebied. De komende planperiode geven de waterschappen hier verder vorm aan. We zoeken naar samenwerking en dialoog om deze maatschappelijke meerwaarde te vergroten.

Aanpak

Bijdragen aan een leefbare woonomgeving

Bijdragen aan een leefbare woonomgeving

Innoveren

Innoveren

Kennisdelen in internationale samenwerking

Kennisdelen in internationale samenwerking