Samenwerken met inwoners, ondernemers en overheden


Inleiding

Het waterschap maakt deel uit van een complexe omgeving die voortdurend verandert. Wij staan midden in de maatschappij en trekken samen op met onze omgeving. Zo kunnen wij tijdig inspelen op externe ontwikkelingen. Als medeoverheden zijn de gemeenten en provincie vanzelfsprekende partners. Maar het waterschap werkt op allerlei niveaus en terreinen samen en participeert voor de verschillende vraagstukken in de relevante netwerken en samenwerkingsverbanden.

Aanpak

We kunnen niet alles alleen

We kunnen niet alles alleen

Gebiedsprocessen

Gebiedsprocessen

Van informeren naar co-creatie

Van informeren naar co-creatie

Kennisdelen en -ontwikkelen

Kennisdelen en -ontwikkelen

Verdere samenwerking waterschappen

Verdere samenwerking waterschappen

Samenwerken met Duitse partners

Samenwerken met Duitse partners