Varen en ervaren


In onze stroomgebieden zijn tal van mooie riviertjes, beken en plassen aanwezig, waar recreanten van genieten en die toeristisch worden benut. Op deze manier genieten heel veel mensen van de aanwezigheid van water in hun omgeving. Het waterschap draagt hieraan bij door gericht beheer en onderhoud en door waar mogelijk het water beleefbaar te maken.

Genieten van water beleven en ervaren