Recreatief gebruik


Inleiding

Het waterschap beheert het water zo dat iedereen het water kan gebruiken en beleven. Wateren en oevers zijn grotendeels opengesteld voor recreanten en we staan open voor initiatieven van recreanten en hun belangenorganisaties. Toerisme, waar waterrecreatie en landschapsbeleving een belangrijk onderdeel van uitmaken, is voor veel van onze gebieden een belangrijke economische factor.

Toelichting

Gebruikers van het water

Het oppervlaktewater en de waterkeringen worden ook gebruikt om te wandelen, te varen, te zwemmen, te vissen en te schaatsen. We stimuleren dit gebruik waar mogelijk en stemmen het waar nodig af op de belangen van anderen.

Het waterschap streeft ernaar sloten, kanalen, riviertjes, beken, de oevers en de omgeving aantrekkelijk, herkenbaar en vooral leefbaar te maken voor recreanten. Zo biedt het watersysteem ook een meerwaarde voor alle inwoners, die op hun eigen manier het water in hun omgeving beleven. Dit geldt voor het landelijk gebied, maar in toenemende mate ook voor het stedelijk gebied.

Als we onze eigendommen open stellen voor recreatief gebruik, moet dat wel veilig zijn en mag dit gebruik niet ten koste gaan van het functioneren van het watersysteem en van functies zoals natuur, landbouw, bedrijven en wonen.

Aanpak

Uitgangspunten

Uitgangspunten

Uitwerking naar activiteit

Uitwerking naar activiteit