Hoe gebruiken we onze instrumenten


Om de doelen voor het waterbeheer te bereiken zet het waterschap de beschikbare instrumenten doelgericht in. Het gaat dan om het dagelijks beheer en onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving, monitoring, crisisbeheersing en communicatie. Ook bij het inzetten van deze instrumenten streven we naar het verbinden van onze wateropgaven met de opgaven van onze partners.

trekker