Communicatie en educatie


Inleiding

Tijdige en eigentijdse inzet van communicatie is onontbeerlijk bij het uitvoeren van onze taken en om contacten en samenwerking met partners effectief te laten verlopen. Het is daarvoor belangrijk om op het juiste moment, de juiste middelen in te zetten voor of samen met de juiste doelgroep. Dit wordt steeds complexer door de toename van communicatiemiddelen en de snelheid waarmee informatie wordt gewisseld.

Aanpak

Awareness vergroten

Awareness vergroten

Communicatie in gebieden en projecten

Communicatie in gebieden en projecten

Communicatie met doelgroepen

Communicatie met doelgroepen

Educatie over waterbeheer

Educatie over waterbeheer