Crisisbeheersing bij calamiteiten


Inleiding

Extreme situaties, zoals hoogwater met kans op dijkdoorbraken, ernstige wateroverlast, extreme droogte, vervuiling van oppervlaktewater en verstoring van zuiveringsinstallaties, kunnen zich altijd voordoen. Daarom bestaat er binnen het waterschap volop aandacht voor crisisbeheersing.

Aanpak

Landelijke visie

Landelijke visie

Doelen en activiteiten voor de planperiode

Doelen en activiteiten voor de planperiode

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden