Inrichting, beheer en onderhoud


Inleiding

Door beheer en onderhoud werkt het waterschap dagelijks aan het op orde houden van het watersysteem. De grondgebruikers in ons gebied worden zo goed mogelijk van water voorzien. Als de huidige situatie vanwege nieuwe normen of doelen niet voldoet, of wanneer er groot onderhoud nodig is, kan herinrichting of verbetering van watergangen nodig zijn. Die herinrichting pakken we als waterschap het liefst samen met partners op, zodat we een optimaal resultaat voor een stad, dorp of het buitengebied realiseren.

Aanpak

Watertoets en adviseren bij ruimtelijke plannen

Watertoets en adviseren bij ruimtelijke plannen

Werken aan schoon, veilig en voldoende water

Werken aan schoon, veilig en voldoende water

Herinrichting integraal aanpakken

Herinrichting integraal aanpakken

Omgaan met grond

Omgaan met grond

Doelmatiger en effectiever onderhoud

Doelmatiger en effectiever onderhoud

Verwerken van bagger en zand

Verwerken van bagger en zand

Onderzoek baggerspecie

Onderzoek baggerspecie

Zoeken naar hergebruik biomassa

Zoeken naar hergebruik biomassa

Samenwerken bij beheer en onderhoud

Samenwerken bij beheer en onderhoud

Afwegen grenzen waterschapszorg

Afwegen grenzen waterschapszorg

Bestrijding muskusratten en andere exoten

Bestrijding muskusratten en andere exoten

Beschermen van cultuur-historische en archeologische waarden

Beschermen van cultuur-historische en archeologische waarden