Meten en monitoren


Inleiding

Een belangrijk instrument voor het waterbeheer is het meten en monitoren van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en grondwater. Hierdoor krijgen we o.a. inzicht in de langjarige ontwikkeling van die kwantiteit en kwaliteit. Met deze inzichten kunnen we het dagelijks beheer ondersteunen en maatregelen nemen om dit te verbeteren. Bovendien leren we op basis van deze informatie meer over de werking van het watersysteem.

Aanpak

Doelen bij monitoring

Doelen bij monitoring

Samenwerking bij monitoring

Samenwerking bij monitoring