Vergunningverlening, toezicht & handhaving


Inleiding

'Vergunningverlening, toezicht en handhaving' zijn belangrijke instrumenten om het watersysteem op orde te houden en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Het waterschap zet deze instrumenten steeds vaker ‘interactief’ in. Dat betekent dat we vroegtijdig samen met de initiatiefnemer naar goede oplossingen zoeken. Zo kan handhaving vaak achterwege blijven. Bij de voorbereiding van vergunningen stemt het waterschap af met de andere overheden die vanuit hun rol bij het initiatief betrokken zijn.

Aanpak

Ontwikkelingen in wetgeving

Ontwikkelingen in wetgeving

De keur en algemene regels van het waterschap

De keur en algemene regels van het waterschap

De legger van het waterschap

De legger van het waterschap

Vergunningverlening

Vergunningverlening

Lozingen die de waterkwaliteit beïnvloeden

Lozingen die de waterkwaliteit beïnvloeden

Nieuwe sectoren en activiteiten

Nieuwe sectoren en activiteiten

Beoordeling rioolwater zuiveringsinstallaties (rwzi)

Beoordeling rioolwater zuiveringsinstallaties (rwzi)