Kostenraming 2016-2021


Inleiding

Het waterschap hecht aan een betaalbaar regionaal waterbeheer. De kosten voor het regionale waterbeheer worden betaald uit heffingen die het waterschap oplegt aan inwoners en bedrijven. Tijdens de financiële en economische crisis van de afgelopen jaren zijn de belastingopbrengsten beperkt gestegen, terwijl de kosten omhoog zijn gegaan. Die stijging komt voor een belangrijk deel door een verschuiving van kosten van het Rijk naar de waterschappen. Sinds 2012 moeten de waterschappen namelijk de kosten van het veilig houden van de rivierdijken voor de helft zelf betalen, via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.).

Aanpak

Berekening meerjarige kosten

Berekening meerjarige kosten

Jaarlijks actualiseren

Jaarlijks actualiseren

Meest actuele raming aanhouden

Meest actuele raming aanhouden

Raming investeringskosten

Raming investeringskosten

Raming exploitatiekosten

Raming exploitatiekosten

Raming belastingopbrengsten

Raming belastingopbrengsten