Maatregelen 2016-2021


Inleiding

Maatregelen 2016-2021

Alle maatregelen uit het ontwerp waterbeheerplan zijn in de tabel maatregelen Rijn-Oost (pdf, 472 kB) per taakveld bij elkaar gezet. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar maatregelen op het gebied van 'uitvoering en beheer' en maatregelen op het gebied van 'verkennen en ontwikkelen'.

Opgaven en maatregelen

Hieronder staan de gebiedsbeschrijvingen (pdf, 2.5 MB) van de voormalige waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.

Gebiedsbeschrijvingen voormalig waterschap Groot Salland

Klik op de link voor de toelichting op de gebiedsbeschrijvingen van het beheergebied van voormalig waterschap Groot Salland (pdf, 399 kB).

Gebiedsbeschrijvingen voormalig waterschap Reest en Wieden

Klik op de link voor de toelichting op de gebiedsbeschrijvingen van het beheergebied van voormalig waterschap Reest en Wieden (pdf, 399 kB).

Klik voor de gebiedskaarten op de onderstaande link

Aanpak

Opgave en maatregelen voormalig Waterschap Groot Salland

Opgave en maatregelen voormalig Waterschap Groot Salland

Opgaven en maatregelen voormalig waterschap Reest en Wieden

Opgaven en maatregelen voormalig waterschap Reest en Wieden